Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 19. júna 2007 - Davis a i./Rada

(vec F-54/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Opravný koeficient - Odchod do dôchodku po nadobudnutí účinnosti nového služobného poriadku v jeho znení platnom od 1. mája 2004 - Uplatnenie opravných koeficientov vypočítaných podľa priemerných životných nákladov v krajine bydliska dôchodcov - Prechodný režim - Zrušenie opravného koeficientu pre nároky na dôchodok získané po nadobudnutí účinnosti služobného poriadku v jeho znení platnom od 1. mája 2004)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Davis a i. (Bolton, Spojené kráľovstvo) a traja ďalší (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a I. Sulce, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí Rady o stanovení nárokov žalobcov na dôchodok, keďže časť týchto nárokov nadobudnutých po 30. apríli 2004 nebola upravená opravným koeficientom a tento koeficient, uplatnený na časť ich nárokov na dôchodok nadobudnutých pred 30. aprílom 2004 sa líši od koeficientu, ktorým je upravená odmena činných úradníkov v Spojenom kráľovstve alebo Dánsku

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006, s. 28.