Language of document :

2007 m. gegužės 30 d. pareikštas ieškinys byloje Tiralongo prieš Komisiją

(Byla F-55/07)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Giuseppe Tiralongo (Ladispolis, Italija), atstovaujamas advokatų F. Sciaudone, R. Sciaudone ir S. Frazzani

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti šį ieškinį priimtinu.

Nurodyti Komisijai pateikti informaciją, su ponios X įdarbinimu bei sutarties pratęsimais Europos kovos su sukčiavimu tarnyboje (toliau - OLAF) susijusius dokumentus ir įpareigoti pastarąją atvykti į teismą kaip liudytoja.

Imtis visų būtinų proceso organizavimo ir tyrimo priemonių siekiant įvertinti Komisijos padarytą vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų pažeidimą.

Priteisti iš Komisijos 460 000 EUR ar kitą teismo adekvačia pripažintą sumą atlyginti ieškovui padarytą turtinę žalą.

Priteisti iš Komisijos 100 000 EUR ar kitą teismo adekvačia pripažintą sumą atlyginti ieškovui padarytą neturtinę žalą.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, iki 2005 m. balandžio 30 d. dirbęs OLAF laikinuoju tarnautoju, prašo atlyginti žalą, tariamai patirtą dėl kelių Komisijos atliktų neteisėtų veiksmų pratęsiant jo tarnybos sutartį. Šie neteisėti veiksmai susiję būtent su: 1) viešosios tarnybos srityje taikomų teisės aktų ir reikšmingos teismų praktikos pažeidimu, 2) teisėtų lūkesčių principo pažeidimu, 3) vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų pažeidimu.

____________