Language of document :

2007 m. birželio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Gerochristos prieš Parlamentą

(Byla F-56/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Ioannis Gerochristos (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Parlamentas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2006 m. rugsėjo 26 d. Parlamento sprendimą priskirti ieškovą, išbandymo laikotarpiui paskirtą pareigūną, administratoriaus pareigų grupės AD 6 lygio 3 pakopai,

panaikinti vėlesnį Parlamento sprendimą atskaityti iš jo bazinio darbo užmokesčio 994,95 eurų ir įpareigoti Parlamentą grąžinti šią sumą kiek įmanoma greičiau po sprendimo dėl panaikinimo priėmimo,

priteisti iš atsakovo atlyginti patirtą neturtinę ir turtinę žalą bei pažeistą jo karjerą 25 000 eurų, kuri per procesą gali būti padidinta arba sumažinta,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, atviro konkurso EPSO A/18/041, apie kuri pranešimas buvo paskelbtas iki 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento Nr. 723/2004 (EB, Euratomas), iš dalies keičiančio Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas2, įsigaliojimo, prieš jį įdarbinant AD 6 lygio pareigūnu dirbo AST 8 lygio laikinuoju tarnautoju.

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas remiasi, pirma, Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau - PTN) 25 straipsnio 2 dalyje numatytos pareigos motyvuoti pažeidimu, tiek, kiek administracija nenurodė priežasčių, kuriomis remiantis jis buvo priskirtas AD 6 lygiui ir buvo nuspręsta iš jo bazinio darbo užmokesčio atskaityti 994,95 eurų.

Antra, ieškovas tvirtina, kad buvo pažeistas PTN 31 straipsnis, PTN XIII priedo 2 ir 8 straipsniai ir pranešimo apie konkursą nuostatos, bei pareiškia prieštaravimą dėl PTN XIII priedo 13 straipsnio 1 dalies teisėtumo.

Trečia, ieškovas teigia, kad administracija pažeidė vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principus, o būtent tiek, kiek jis buvo nubaustas lyginant su laikinaisiais tarnautojais ir pareigūnais, kuriems pagal PTN XIII priedo 5 straipsnio 2 ir 4 dalis ar pagal 2003 m. vasario 13 d. Parlamento biuro nuostatas buvo taikomas palankesnis priskyrimas lygiui.

Ketvirta, ieškovas remiasi teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių pažeidimais tiek, kiek pranešimu apie konkursą buvo siekiama parengti A 7/A 6 lygio administratorių rezervo sąrašą.

Penkta, ieškovas tvirtina, kad pažeisti gero administravimo ir atsižvelgimo į pareigūnų interesus principai.

Galiausiai, ieškovas teigia, kad atskaičiusi minėtą sumą iš jo bazinio darbo užmokesčio administracija pažeidė PTN 85 straipsnį.

____________

1 - OL C 96 A 2004 4 21, p. 1.

2 - OL L 124 2004 4 27,p. 1.