Language of document :

Tožba, vložena 5. junija 2007 - Wiedmann proti Parlamentu

(Zadeva F-57/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Thomas Wiedmann (Bruselj, Belgija) (Zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe Organa, pristojnega za imenovanja, z dne 26. junija 2006, s katero je bila tožeča stranka imenovana za uradnika Evropskih skupnosti, v delu v katerem jo uvršča v naziv AD6, plačilni razred 1;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe se tožeča stranka sklicuje na zelo podobne tožbene razloge kot so tisti v zadevi F-12/061.

____________

1 - UL EU C 86, 8.4.2006, str. 48.