Language of document :

Talan väckt den 5 juni 2007 - Thomas Wiedmann mot Europaparlamentet

(Mål F-57/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Thomas Wiedmann (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

Ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 26 juni 2006 om att tillsätta sökanden som tjänsteman i Europeiska gemenskaperna i den mån sökanden placerades i lönegrad AD6, löneklass 1,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan har sökanden åberopat grunder som i mycket liknar de grunder som åberopats i mål F-12/06.1

____________

1 - EUT C, 8.4.2006, s. 48.