Language of document :

2007. július 27-én benyújtott kereset - Doktor kontra Tanács

(F-73/27. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Frantisek Doktor (Pozsony, Szlovákia) (képviselők: S. Rodrigues, R. Albelice és Ch. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes elbocsátásáról szóló határozatot, amelyet a Tanács kinevezésre jogosult hatósága 2006. október 24-én a próbaidő végén hozott, valamint a kinevezésre jogosult hatóság 2007. május 16-án hozott határozatát, amely elutasítja a felperes által előterjesztett panaszt;

a Közszolgálati Törvényszék a kinevezésre jogosult hatóság számára jelölje meg a megtámadott határozatok megsemmisítésének következményeit, különösen második próbaidő teljesítésének lehetőségét valamely másik szolgálatnál, vagy a próbaidő egységvezetői felelősség nélküli másik munkakörbe való áthelyezéssel történő meghosszabbítását, amelynek végén a felperes alkalmasságát újból értékelni kell;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az elszenvedett szakmai és vagyoni kár (hivatkozva az illetményre és kapcsolódó kedvezményekre, amelyeket a felperesnek 2006. november 1-jétől a megtámadott határozat megsemmisítéséből eredő újraalkalmazásáig meg kellett volna kapnia), valamint nem vagyoni kár (hivatkozva 50 000 euró képletes összegre) megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A keresetének alátámasztására a felperes négy jogalapra hivatkozik, amelyből az első az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának 34. cikkén, a gondoskodási kötelezettség és a gondos ügyintézés elvének megsértésén alapul. Közelebbről a felperes próbaideje több belső eljárási szabállyal ellentétes, rendellenes körülmény között telt el.

A második jogalap az indokolási kötelezettség megsértésén alapul, mivel az elbocsátásról szóló határozat nem tartalmaz magyarázatot, ellentmondásos és a próbaidőről szóló első jelentésben írtaknál kedvezőtlenebb megállapításokat tartalmaz.

A harmadik jogalapban a felperes azt állítja, hogy az elbocsátásról szóló határozat aránytalan és nyilvánvaló értékelési hibát tartalmaz, mivel egyrészt bizonyos személyiségtesztek eredményeit nem vette figyelembe, és a negatív értékelésének egységvezetőként, még annak megalapozottsága esetén is, mindössze ilyen felelősséggel nem járó munkakörbe való áthelyezést kellett volna eredményeznie.

A negyedik jogalapban a felperes a védelemhez való jog és az egyenlő bánásmód elvének megsértésére hivatkozik, mivel az elbocsátásról szóló határozat az elfogadott jelentéseken alapult anélkül, hogy őt előzetesen meghallgatták volna, és az utolsó elfogadott jelentést az alkalmazandó eljárási szabályok megsértésével véglegesítették.

____________