Language of document :

Acţiune introdusă la 27 iulie 2007 - Doktor/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-73/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovacia) (reprezentanţi: S. Rodrigues, R. Albelice și Ch. Bernard-Glanz, avocats)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei din 24 octombrie 2006 a autorităţii împuternicite să facă numiri a Consiliului de concediere a reclamantului la încheierea perioadei de probă, precum și a deciziei din 16 mai 2007 a autorităţii împuternicite să facă numiri de respingere a reclamaţiei formulate de reclamant;

să se indice autorităţii împuternicite să facă numiri efectele anulării deciziilor atacate și în special posibilitatea efectuării unei noi perioade de probă în cadrul unui alt serviciu sau prelungirea perioadei de probă cu transferarea pe un post fără responsabilitatea de șef de unitate, la sfârșitul căreia se va face o nouă evaluare a calificărilor reclamantului;

obligarea pârâtului la repararea prejudiciului suferit, atât din punct de vedere profesional și financiar (în valoare echivalentă salariului și avantajelor de care ar fi trebuit să beneficieze reclamantul de la 1 noiembrie 2006 și până la data reintegrării sale ca urmare a anulării deciziilor atacate), cât și moral (în valoare indicativă de 50 000 euro);

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea acţiunii, reclamantul invocă patru motive, primul fiind întemeiat pe încălcarea articolului 34 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, pe încălcarea obligaţiei de solicitudine și a principiului bunei administrări. În special, acesta susţine că perioada sa de probă s-ar fi derulat în condiţii anormale și contrare mai multor norme procedurale interne.

Al doilea motiv se întemeiază pe încălcarea obligaţiei de motivare, prin faptul că decizia de concediere nu ar conţine explicaţii și ar cuprinde menţiuni contradictorii și mai puţin favorabile decât cele care figurează în primul raport de evaluare a perioadei de probă.

Prin cel de-al treilea motiv, reclamantul susţine că decizia de concediere ar fi disproporţionată și afectată de o eroare evidentă de evaluare prin faptul că, pe de o parte, nu ar fi ţinut cont de rezultatele anumitor teste de personalitate și că, pe de altă parte, o evaluare negativă în calitate de șef de unitate, presupunând că ar fi întemeiată, ar fi trebuit să determine doar transferul pe un post lipsit de astfel de responsabilităţi.

Prin cel de-al patrulea motiv, reclamantul invocă încălcarea drepturilor la apărare și a principiului egalităţii de tratament, întrucât decizia de concediere ar fi fost luată în baza rapoartelor adoptate, fără ascultarea sa prealabilă, și că cel de-al doilea raport ar fi fost finalizat cu încălcarea normelor procedurale aplicabile.

____________