Language of document :

Tožba, vložena 27. julija 2007 - Doktor proti Svetu

(Zadeva F-73/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovaška) (zastopniki: S. Rodrigues, R. Albelice in Ch. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke po poteku poskusne dobe, ki jo je 24. oktobra 2006 sprejel organ Sveta, pristojen za imenovanje (OPI), sprejete skupaj z odločbo OPI z dne 16. maja 2007 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke;

OPI naj se seznani z učinki razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb, med drugim z možnostjo opravljanja druge poskusne dobe v drugi službi ali s podaljšanjem poskusne dobe s premestitvijo na delovno mesto, na katerem ne bi imela odgovornosti vodje službe, po poteku katere bi se kvalifikacije tožeče stranke na novo presodile;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za ogrožanje kariere, denarne odškodnine (povezane s plačilom in ugodnostmi, ki bi jih tožeča stranka morala prejemati od 1. novembra 2006 do njene ponovne zaposlitve zaradi razglasitve ničnosti odločb) in nepremoženjske škode (znesek 50.000 eurov);

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja štiri tožbene razloge, prvič, kršitev člena 34 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, dolžnosti skrbnega upravljanja in načela dobrega upravljanja. Predvsem naj bi njena poskusna doba potekala v neobičajnih pogojih in v nasprotju z več internimi postopkovnimi pravili.

Drugi tožbeni razlog je kršitev obveznosti obrazložitve, ker naj odločba o odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne bi bila pojasnjena in naj bi bile v njej izjave, ki so nasprotujoče in manj ugodne, kot so tiste v prvem poročilu o poskusni dobi.

Tožeča stranka s tretjim tožbenih razlogom zatrjuje, da naj bi bila odločba o odpovedi pogodbe o zaposlitvi nesorazmerna in v njej storjena očitna napaka pri presoji, ker na eni strani v njej ne bi bili upoštevani rezultati določenih osebnostnih testov in na drugi strani naj bi bila zaradi negativne ocene kot vodje divizije, četudi bi bila utemeljena, le premeščena na delovno mesto brez takih odgovornosti.

Tožeča stranka v četrtem tožbenem razlogu navaja kršitev pravic obrambe in načela enakega obravnavanja, ker naj bi bila odločba o odpovedi pogodbe o zaposlitvi sprejeta na podlagi poročil, ki so bila sprejeta ne da bi se prej izjavila, in zadnje katerih je bilo dokončno izoblikovano tako, da so bila kršena upoštevna postopkovna pravila.

____________