Language of document :

Žaloba podaná dne 29. července 2007 - Brown a Volpato v. Komise

(Věc F-75/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Colin Brown (Brusel, Belgie) a Alberto Volpato (Moskva, Rusko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobců

zrušit rozhodnutí Komise Evropských společenství zveřejněné ve Správních sděleních č. 55-2006 ze dne 17. listopadu 2006 v rozsahu, ve kterém se jím žalobci za hodnotící období 2006 povyšují do platové třídy AD9, platového stupně 1;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007 v rozsahu, ve kterém se jimi zamítají stížnosti podané žalobci;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci, úředníci Komise, zpochybňují rozhodnutí, kterým se povyšují za hodnotící období 2006 do platové třídy AD9, nové platové třídy vložené od 1. května 2004 mezi platové třídy AD8 (dříve A7) a AD10 (dříve A6). Tvrdí, že měli být povýšeni nikoliv do platové třídy AD9, avšak do platové třídy AD10, jak to bylo učiněno v rámci hodnotícího období 2004 pro úředníky, kteří byli jako žalobci k 30. dubnu 2004 zařazeni do platové třídy A7 a splňovali podmínky pro povýšení do vyšší platové třídy A6.

Žalobci uplatňují žalobní důvody podobné prvnímu a třetímu z žalobních důvodů uvedených ve věci F-105/061.

____________

1 - Úř. věst. C 281, 18.11.2006, s. 45.