Language of document :

Kanne 29.7.2007 - Brown ja Volpato v. komissio

(Asia F-75/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Colin Brown (Bryssel, Belgia) ja Alberto Volpato (Moskova, Venäjä) (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

17.11.2006 ilmestyneessä hallinnollisessa tiedotteessa nro 55-2006 julkaistu Euroopan yhteisöjen komission päätös on kumottava siltä osin kuin siinä ylennetään kantajat palkkaluokkaan AD 9 palkkatasolle 1 vuoden 2006 ylennyskierroksella

23.4.2007 tehdyt komission päätökset on tarvittavin osin kumottava siltä osin kuin niillä on hylätty kantajien tekemät valitukset

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat, jotka ovat komission virkamiehiä, riitauttavat päätöksen, jolla heidät ylennetään vuoden 2006 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AD9, joka on 1.5.2004 alkaen käyttöön otettu uusi palkkaluokka, joka sijoittuu palkkaluokan AD8 (aikaisemmin A7) ja palkkaluokan AD10 (aikaisemmin A6) väliin. He väittävät, että heidät olisi pitänyt ylentää palkkaluokan AD9 sijasta palkkaluokkaan AD10, kuten oli tehty vuoden 2004 ylennyskierroksella niiden kantajan kaltaisten virkamiesten osalta, jotka 30.4.2004 kuuluivat palkkaluokkaan A7 ja jotka olivat ylennyskelpoisia ylempään palkkaluokkaan A6.

Kantajat esittävät kanneperusteet, jotka ovat hyvin samanlaiset kuin asiassa F-105/061 esitetty ensimmäinen ja kolmas kanneperuste.

____________

1 - EUVL C 281, 18.11.2006, s. 45.