Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 29. jūlijā - Brown un Volpato/Komisija

(lieta F-75/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Colin Brown (Brisele, Beļģija) un Alberto Volpato (Maskava, Krievija) (pārstāvji - B. Cortese un C. Cortese, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas lēmumu, kas publicēts 2006. gada 17. novembra Administratīvajā paziņojumā Nr. 55-2006, tiktāl, ciktāl tajā ir paredzēts 2006. gada paaugstinājumu sakarā prasītājus paaugstināt AD 9 pakāpes 1. līmenī;

vajadzības gadījumā atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2007. gada 23. aprīļa lēmumus tiktāl, ciktāl ar to ir noraidītas prasītāju iesniegtās sūdzības;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji, kas ir Komisijas ierēdņi, apstrīd lēmumu par viņu paaugstināšanu 2006. gadā AD9 pakāpē, kura ir jauna pakāpe, kas kopš 2004. gada 1. maija iekļauta starp AD8 (iepriekš - A7) un AD10 (iepriekš - A6) pakāpi. Viņi apgalvo, ka viņus būtu bijis jāpaaugstina nevis AD9, bet gan AD10 pakāpē, tāpat kā tas bija darīts 2004. gadā attiecībā uz ierēdņiem, kas tāpat kā prasītāji 2004. gada 30. aprīlī bija klasificēti A7 pakāpē un bija paaugstināmi augstākā A6 pakāpē.

Prasītāji izvirza ļoti līdzīgus prasības pamatus pirmajam un trešajam prasības pamatam lietā F-105/06 1.

____________

1 - OV L 281, 18.11.2006., 45. lpp.