Language of document :

Beroep ingesteld op 29 juli 2007 - Brown en Volpato / Commissie

(Zaak F-75/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Colin Brown (Brussel, België) en Alberto Volpato (Moskou, Rusland) (vertegenwoordigers: B. Cortese en C. Cortese, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, bekendgemaakt in Mededelingen van de administratie nr. 55-2006 van 17 november 2006, voor zover verzoekers daarbij in het kader van de bevorderingsronde 2006 zijn bevorderd tot de rang AD 9, salaristrap 1;

voor zover nodig, nietigverklaring van de besluiten van de Commissie van 23 april 2007 voor zover verzoekers' klachten daarbij zijn afgewezen;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekers, ambtenaren van de Commissie, betwisten het besluit om hen in het kader van de bevorderingsronde 2006 te bevorderen tot de rang AD 9, een nieuwe rang die sinds 1 mei 2004 tussen de rangen AD 8 (voorheen A7) en AD 10 (voorheen A6) is gevoegd. Zij stellen dat zij niet tot de rang AD 9, maar tot de rang AD 10 hadden moeten worden bevorderd, evenals in het kader van de bevorderingsronde 2004 is geschied voor ambtenaren die, zoals verzoekers, op 30 april 2004 waren ingedeeld in de rang A7 en in aanmerking kwamen voor bevordering tot de hogere rang A6.

Verzoekers voeren middelen aan die in grote mate overeenstemmen met het eerste en het derde middel in de zaak F-105/06.1

____________

1 - PB C 281 van 18.11.2006, blz. 45.