Language of document :

Acţiune introdusă la 29 iulie 2007 - Brown și Volpato/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-75/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Colin Brown (Bruxelles, Belgia) și Alberto Volpato (Moscova, Rusia) (reprezentanţi: B.Cortese și C. Cortese, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamanţilor

anularea deciziei Comisiei Comunităţilor Europene publicată în Informaţii administrative (Informations administratives) nr. 55-2006 din 17 noiembrie 2006 întrucât i-a promovat pe reclamanţi la gradul AD 9, treapta 1, în temeiul exerciţiului de promovare 2006;

în măsura necesară, anularea deciziilor Comisiei din 23 aprilie 2007, întrucât prin acestea au fost respinse reclamaţiile formulate de reclamanţi;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamanţii, funcţionari ai Comisiei, contestă decizia prin care sunt promovaţi, în temeiul exerciţiului de promovare 2006, la gradul AD 9, un grad nou, introdus de la 1 mai 2004 între gradele AD 8 (fost A 7) și AD 10 (fost A 6). Aceștia susţin că nu ar fi trebuit să fie promovaţi la gradul AD 9, ci la gradul AD 10, astfel cum s-a procedat în cadrul exerciţiului de promovare 2004 pentru funcţionarii care, ca și reclamanţii, la 30 aprilie 2004 erau încadraţi în gradul A 7 și erau promovabili la gradul superior A 6.

Reclamanţii invocă motive foarte asemănătoare cu primul și al treilea motiv invocate în cauza F-105/061.

____________

1 - JO C 281, 18.11.2006, p. 45.