Language of document :

Tožba, vložena 29. julija 2007 - Brown in Volpato proti Komisiji

(Zadeva F-75/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Colin Brown (Bruselj, Belgija) in Alberto Volpato (Moskva, Rusija) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije Evropskih skupnosti, objavljene v Upravnih informacijah št. 55-2006 z dne 17. novembra 2006, ker je v njej določeno, da tožeči stranki v okviru napredovalnega obdobja 2006 napredujeta v naziv AD 9, plačilni razred 1;

po potrebi, razglasitev ničnosti odločb Komisije z dne 23. aprila 2007, ker sta z njima zavrnjeni pritožbi tožečih strank;

naložitev plačila stroškov Komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki, uradnika Komisije, izpodbijata odločbo o njunem napredovanju v napredovalnem obdobju 2006 v naziv AD9, nov naziv, ki je od 1. maja 2004 vstavljen med naziv AD8 (nekdanji A7) in AD10 (nekdanji A6). Zatrjujeta, da bi morali biti povišani ne v naziv AD9 ampak v naziv AD10, kot so bili v okviru napredovalnega obdobja 2004 uradniki, ki so bili tako kot tožeče stranke, 30. aprila 2004 razvrščeni v naziv A7, in so lahko napredovali v višji razred A6.

Tožeči stranki se sklicujeta na tožbena razloga, ki sta zelo podobna prvemu in tretjemu tožbenemu razlogu v zadevi F-105/061.

____________

1 - UL C 281, 18.11.2006, str. 45.