Language of document :

Talan väckt den 29 juli 2007 - Brown och Volpato mot kommissionen

(Mål F-75/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Colin Brown (Bryssel, Belgien) och Alberto Volpato (Moskva, Ryssland) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av Europeiska gemenskapernas kommission som offentliggjordes i Administrativa meddelanden nr 55-2006 av den 17 november 2006 i den del beslutet innebär att sökandena befordrades till lönegrad AD 9, löneklass 1 under befordringsförfarandet år 2006,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena, som är tjänstemän vid kommissionen, ifrågasätter beslutet att under befordringsförfarandet år 2006 befordra dem till lönegrad AD 9, som är en ny lönegrad som den 1 maj 2004 infogades mellan lönegraderna AD 8 (tidigare A 7) och AD 10 (tidigare A 6). De hävdar att de borde ha befordrats till lönegrad AD 10 i stället för till lönegrad AD 9 i likhet med vad som hade gjorts under befordringsförfarandet år 2004 beträffande de tjänstemän som, liksom sökandena, den 30 april 2004 var placerade i lönegrad A 7 och kunde befordras till den högre lönegraden A 6.

Sökandena anför grunder som är mycket likartade den första och den tredje grunden i mål F-105/061.

____________

1 - EUT C 281, 18.11.2006, s. 45.