Language of document :

Žaloba podaná dne 17. července 2007 - Birkhoff v. Komise

(Věc F-76/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Německo) (zástupce: K. Hösgen, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o stížnosti žalobce (č. R/16/07) ze dne 18.04.2007.

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Nezaopatřená dcera žalobce, úředníka Evropské komise v důchodu, potřebuje z důvodu příčného ochrnutí kolečkové křeslo. Podle údaje žalobce nemůže být kolečkové křeslo po zlomení v důsledku opotřebení již používáno. Žalobce požadoval převzetí nákladů na nové kolečkové křeslo, přičemž tato žádost byla Komisí zamítnuta.

Žalobce se dovolává porušení jeho práv s odvoláním na článek 72 a 110 služebního řádu úředníků Evropských společenství ve spojení s přílohou I hlavou XII písm. f) bodem 4 právních pravidel o pojištění pro případ nemoci úředníků Evropských společenství.

____________