Language of document :

Kanne 17.7.2007 - Birkhoff v. komissio

(Asia F-76/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Saksa) (edustaja: asianajaja K. Hösgen)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 18.4.2007 tekemä päätös kantajan valituksesta (nro R/16/07) on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajan, joka on Euroopan yhteisöjen komission eläkkeellä oleva virkamies, huollettavana on hänen tyttärensä, joka alaruumiin halvauksen johdosta tarvitsee pyörätuolia. Kantajan mukaan aikaisempi pyörätuoli on käyttökelvoton, koska se on rikkoutunut käytön johdosta. Hän on näin ollen pyytänyt komissiota ottamaan vastattavakseen uuden pyörätuolin hankinnasta aiheutuvat kustannukset, mistä mainittu toimielin on kieltäytynyt.

Kantaja vetoaa niiden oikeuksien loukkaamiseen, jotka hänellä on henkilöstösääntöjen 72 ja 100 artiklan sekä Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmää koskevien yhteisten määräysten liitteessä I olevan XII osan F kohdan 4 kohdan yhdistettyjen määräysten johdosta.

____________