Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 17. jūlijā - Birkhoff/Komisija

(lieta F-76/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gerhard Birkhoff, Weitnau (Vācija) (pārstāvis - K. Hösgen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējiestādes lēmumu par prasītāja 18.04.2007 sūdzību (Nr. R/16/07);

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja - pensionēta Eiropas Komisijas ierēdņa - meitai, kam ir tiesības saņemt uzturu, ir vajadzīgs ratiņkrēsls viņas muguras nervu paralīzes dēļ. Pēc prasītāja sniegtajām ziņām to vairāk nevar lietot, jo nolietojuma rezultātā tas ir salūzis. Prasītājs prasa izdevumu jaunam ratiņkrēslam uzņemšanos, ko Komisija ir noraidījusi.

Prasītājs apgalvo, ka ir pārkāptas viņa tiesības, atsaucoties uz Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 72. un 110. pantu, skatītiem kopā ar Vispārīgo noteikumu par ierēdņu veselības aprūpes nodrošināšanu I pielikuma XII daļas F punkta 4. apakšpunktu.

____________