Language of document :

Beroep ingesteld op 17 juli 2007 - Birkhoff / Commissie

(Zaak F-76/07)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Duitsland) (vertegenwoordiger: K. Hösgen, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 18 april 2007 over verzoekers klacht (nr. R/16/07);

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

De onderhoudsgerechtigde dochter van verzoeker, een gepensioneerd ambtenaar van de Europese Commissie, heeft wegens haar dwarslaesie een rolstoel nodig. Volgens verzoeker kan deze door een breuk als gevolg van slijtage niet meer worden gebruikt. Verzoeker heeft de Commissie om vergoeding van de kosten van een nieuwe rolstoel gevraagd, hetgeen de Commissie heeft geweigerd.

Verzoeker klaagt over schending van zijn rechten en beroept zich daarbij op de artikelen 72 en 110 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen in samenhang met bijlage I, onderdeel XII, sub F, punt 4, bij de gemeenschappelijke regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

____________