Language of document :

Talan väckt den 17 juli 2007 - Gerhard Birkhoff mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-76/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Tyskland) (ombud: K. Hösgen, Rechtsanwalt)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut avseende sökandens klagomål (nr R/16/07) av den 18 april 2007,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är en pensionerad tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission. Hans underhållsberättigade dotter är på grund av dubbelsidig förlamning rullstolsburen. Rullstolen har enligt sökanden blivit oanvändbar då den gått sönder på grund av slitage. Sökanden har ansökt om att kommissionen skall bekosta en ny rullstol. Kommissionen har avslagit denna ansökan.

Sökanden har gjort gällande att hans rättigheter har åsidosatts med hänvisning till artiklarna 72 och 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna jämförda med bilaga 1, avsnitt XII F 4 i de gemensamma reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

____________