Language of document :

Kanne 31.7.2007 - Braun-Neumann v. parlamentti

(Asia F-79/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Ames)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle taannehtivasti 1.8.2004 alkaen toinen puoli perhe-eläkettä, jota hän saa 25.7.2004 kuolleen puolisonsa Gisela Mandtin, omaa sukua Neumann, vuoksi, 1 670,84 suruisina kuukausittaisina suorituksina korotettuna korolla, jonka määrä on Euroopan keskuspankin viitekorko korotettuna 3 prosenttiyksiköllä

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Euroopan parlamentti on sitoutunut suorittamaan kantajalle 50 prosenttia perhe-eläkettä, jota hän saa Gisela Mandtin, omaa sukua Neumann, lesken ominaisuudessa. Kantaja vaatii täyttä perhe-eläkettä.

Kanne kohdistuu Euroopan parlamentin päätökseen ottaa huomioon kuolleen henkilön toinen avioliitto, vaikka Bayerisches Oberstes Landesgerichtin 11.10.1999 antamassa määräyksessä ei tunnustettu tribunal de première instance de Namurin 6.9.1995 antamaa ensimmäistä avioliittoa koskevaa avioerotuomiota. Kantaja väittää näin olevansa ainoa "edesmenneen virkamiehen puoliso", koska toinen avioliitto, jonka hänen kuollut puolisonsa oli solminut Wolfgang Mandtin kanssa, ei ollut oikeudellisesti pätevä.

____________