Language of document :

2007. július 31-én benyújtott kereset - Braun-Neumann kontra Parlament

(F-79/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Németország) (képviselő: P. Ames ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizesse meg a felperes részére a 2005. július 25-én elhunyt házastársa, Gisela Mandt, született Neumann után 2004. augusztus 1-jéig visszamenőleges hatállyal a túlélő hozzátartozói nyugdíj másik felét, havi 1 670,84 eurót valamint ennek az összegnek az Európai Központi Bank - 3 %-kal növelt - aktív oldali rendelkezésre állási kamatlábának megfelelő kamatát;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Parlament a felperesnek, mint házastársa, Gisela Mandt, született Neumann özvegyének a túlélő hozzátartozói nyugdíj 50%-át ítélte meg. A felperes a teljes túlélő hozzátartozói nyugdíjat igényli.

A kereset az Európai Parlamentnek az elhunyt személy második házasságának figyelembevételéről szóló határozata ellen irányul, jóllehet a Tribunal de première instance de Namurnek az első házasság vonatkozásában 1995. szeptember 6-án hozott, házasságot felbontó ítéletét a Bayerisches Oberstes Landesgericht az 1999. október 1-jei végzésében nem ismerte el. A felperes kifejti, hogy ezáltal ő az egyedüli "túlélő házastárs" mivel az elhunyt házastársának második, Wolfgang Mandttal kötött házassága jogi szempontból érvénytelen.

____________