Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 31. jūlijā - Braun-Neumann/Parlaments

(lieta F-79/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann, Merzig (Vācija) (pārstāvis - P. Ames, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

piespriest atbildētājam ar atpakaļejošu spēku no 2004. gada 1. augusta izmaksāt prasītājam apgādnieka zaudējuma pensijas otru pusi, kas viņam pienākas tāpēc, ka 2004. gada 25. jūlijā nomira viņa laulātā Gisela Mandt, dzimusi Neumann, EUR 1670,84 apmērā mēnesī, pieskaitot procentus Eiropas Centrālās Bankas refinansēšanas likmes apmērā, palielinot to par 3 %;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Eiropas Parlaments atzina, ka prasītājam kā Gisela Mandt, dzimušas Neumann, atraitnim bija tiesības uz 50 % no apgādnieka zaudējuma pensijas. Prasītājs vēlas saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju pilnā apmērā.

Prasība ir celta par Parlamenta lēmumu ņemt vērā mirušās otro laulību, lai gan Bayerischen Obersten Landesgericht 1999. gada 11. oktobra lēmumā saistībā ar pirmo laulību neatzina par spēkā esošu Namūras Tribunal de première instance 1995. gada 6. septembra spriedumu par laulības šķiršanu. Prasītājs apgalvo, ka viņš tādējādi ir vienīgais pārdzīvojušais laulātais, jo mirušās otrā laulība ar Wolfgang Mandt neesot bijusi likumīga.

____________