Language of document :

Beroep ingesteld op 31 juli 2007 - Braun-Neumann / Parlement

(Zaak F-79/07)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Duitsland) (vertegenwoordiger: P. Ames, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

veroordeling van de verwerende partij om verzoeker met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2004 de overige helft te betalen van het weduwnaarspensioen van zijn op 25 juli 2004 overleden echtgenote Gisela Mandt, geboren Neumann, ten bedrage van 1 670,84 EUR per maand met rente overeenkomstig de rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 3 procentpunten;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Het Europees Parlement heeft verzoeker als weduwnaar van Gisela Mandt, geboren Neumann, 50 % weduwnaarspensioen toegekend. Verzoeker vordert betaling van het volledige weduwnaarspensioen.

Het beroep richt zich tegen het besluit van het Parlement om rekening te houden met het tweede huwelijk van de overledene, ofschoon het echtscheidingsvonnis van het Rechtbank van eerste aanleg te Namen van 6 september 1995 met betrekking tot het eerste huwelijk door het Bayerische Oberste Landesgericht in zijn beslissing van 11 oktober 1999 niet is erkend. Verzoeker stelt dus de enige "overlevende echtgenoot" te zijn, aangezien het tweede huwelijk van de overledene met Wolfgang Mandt niet rechtsgeldig was.

____________