Language of document :

Acţiune introdusă la 31 iulie 2007 - Braun-Neumann/Parlamentul European

(Cauza F-79/07)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamant: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Germania) (reprezentant: P. Ames, Rechtsanwalt)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

obligarea pârâtului să plătească reclamantului, cu efect retroactiv începând cu 1 august 2004, cealaltă jumătate a pensiei de urmaș cuvenită ca urmare a decesului soţiei sa Gisela Mandt, născută Neumann, survenit la 25 iulie 2004, sub formă unor sume lunare de 1 670,84 euro, la care urmează să se adauge o dobândă calculată pe baza ratei aplicate de Banca Centrală Europeană facilităţii de împrumut marginal, majorată cu 3%,

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Parlamentul European s-a angajat să plătească reclamantului 50% din pensia de urmaș în calitate de văduv al doamnei Gisela Mandt, născută Neumann. Reclamantul solicită integralitatea pensiei de urmaș.

Acţiunea este îndreptată împotriva deciziei Parlamentului European de a lua în considerare a doua căsătorie a persoanei decedate, deși hotărârea din 6 septembrie 1995, prin care Tribunal de première instance de Namur a pronunţat divorţul în ceea ce privește prima căsătorie, nu a fost recunoscută de Bayerisches Oberstes Landesgericht prin ordonanţa sa din 11 octombrie. Reclamantul afirmă astfel că este unicul "soţ supravieţuitor", întrucât cea de a doua căsătorie, încheiată de defuncta sa soţie cu domnul Wolfgang Mandt, nu a fost valabilă din punct de vedere juridic.

____________