Language of document :

Tožba, vložena 31. julija 2007 - Braun-Neumann proti Parlamentu

(Zadeva F-79/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Nemčija) (zastopnik: P. Ames, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

Toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki za nazaj od 1. avgusta 2004 izplača drugo polovico vdovske pokojnine po njegovi dne 25. 07. 2004 umrli ženi Giseli Mandt, rojeni Neumann, v višini 1.670,84 EUR mesečno, vključno z obrestmi v skladu z obrestno mero za odprto ponudbo mejnega posojanja Evropske centralne banke, zvišano za 3 odstotne točke,

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Evropski parlament je tožeči stranki kot vdovcu po gospe Giseli Mandt, rojeni Neumann, odobril 50% vdovske pokojnine. Tožeča stranka zahteva prejemanje vdovske pokojnine v polni višini.

Tožba je vložena zoper odločbo Parlamenta, v skladu s katero je treba upoštevati drugo zakonsko zvezo umrle, čeprav Bayerisches Oberstes Landesgericht v svojem sklepu z dne 11. oktobra 1999 ni priznalo sodbe o razvezi zakonske zveze Tribunal de première instance iz Namurja z dne 6. septembra 1995 glede prve zakonske zveze. Tožeča stranka navaja, da je tako edini "preživeli zakonec", ker druga zakonska zveza umrle in gospoda Wolfganga Mandta pravno ni bila veljavna.

____________