Language of document :

Προσφυγή της 3ης Αυγούστου 2007 - Οικονομίδης κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-80/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Ιωάννης Οικονομίδης (Woluwé-St-Etienne, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, J. - N. Louis, A. Coolen και E. Marchal, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση περί αναδιοργανώσεως της Γενικής Διευθύνσεως Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΤΑ) καθόσον η απόφαση αυτή αφορά ειδικότερα την πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων των μονάδων F.1 "Οριζόντια ζητήματα και συντονισμός" και F.5 "Βιοτεχνολογία της υγείας",

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Τον Οκτώβριο του 2006 η Επιτροπή διόρισε, στο πλαίσιο αναδιοργανώσεως της ΓΔ ΕΤΑ, τους Η και Χ ως προϊσταμένους των μονάδων F.1 και F.5. Με την απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου 2006 στην υπόθεση F-122/05, Οικονομίδης κατά Επιτροπής 1, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης ακύρωσε την από 23 Δεκεμβρίου 2004 απόφαση της Επιτροπής, σχετικά με τον διορισμό του Η. στη θέση του προϊσταμένου της μονάδας "Εφαρμοσμένη βιοτεχνολογία και γονιδιωματική", ήτοι μιας εκ των μονάδων της αυτής ΓΔ προ της αναδιοργανώσεως.

Προς στήριξη της προσφυγής του ο προσφεύγων επικαλείται, καταρχάς, την παράβαση του άρθρου 233 ΕΚ, καθόσον η Επιτροπή υποστηρίζει ότι, λόγω αναδιοργανώσεως της εν λόγω ΓΔ, δεν μπορούσε να εκτελέσει την απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου 2006. Κατά τον προσφεύγοντα, μετά την ακύρωση της αποφάσεως της 23ης Δεκεμβρίου 2004, ο Η. δεν μπορούσε να επαναπροσληφθεί σε θέση προϊσταμένου μονάδας στο πλαίσιο αναδιοργανώσεως της εν λόγω ΓΔ.

Επιπλέον, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί παρά να συντρέχει μία εκ των δύο ακολούθων περιπτώσεων: είτε εξακολουθεί να υφίσταται η μονάδα "Εφαρμοσμένη βιοτεχνολογία και γονιδιωματική", όμως υπό διαφορετική επωνυμία και με νέα καθήκοντα, είτε αυτή έχει, όντως, καταργηθεί. Στην πρώτη περίπτωση, η διοίκηση όφειλε να εκτελέσει την απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η διοίκηση όφειλε να κινήσει τη διαδικασία πληρώσεως των θέσεων προϊσταμένων των μονάδων οι οποίες αναδιοργανώθηκαν και να δώσει, έτσι, στον προσφεύγοντα τη δυνατότητα να υποβάλει την υποψηφιότητά του. Μη προσφεύγοντας στη διαδικασία αυτή, η καθής παραβίασε τα άρθρα 4, 7, 27 και 29 του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την αρχή της ομαλής εξελίξεως της σταδιοδρομίας.

____________

1 - ΕΕ C 331 της 30ης Δεκεμβρίου 2006, σ. 47.