Language of document :

Kanne 13.8.2007 - Economidis v. komissio

(Asia F-80/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J. -N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

tutkimuksen ja teknologian kehittämisen pääosaston uudelleenjärjestelyä koskeva päätös on kumottava sikäli kuin mainittu päätös koskee tutkimuksen ja teknologian kehittämisen pääosaston yksiköiden F.1 "Horisontaaliset asiat ja koordinointi" sekä F.5 "Terveysalan bioteknologia" päällikköjen virkojen täyttämistä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio nimitti lokakuussa 2006 osana tutkimuksen ja teknologian kehittämisen pääosaston uudelleenjärjestelyä yksiköiden F.1 ja F.5 päälliköiksi H:n ja X:n. Asiassa F-122/051, Economidis v. komissio, 14.12.2006 annetulla tuomiolla virkamiestuomioistuin kumosi H:n nimittämisestä "Bioteknologian ja sovelletun genomiikan" yksikön (kyseisen pääosaston eräs yksikkö ennen pääosaston uudelleenjärjestelyä) päälliköksi 23.12.2004 tehdyn komission päätöksen.

Kantaja väittää kannettaan tukeakseen ensinnäkin, että komissio on rikkonut EY 233 artiklaa sikäli kuin se väittää, ettei mainittua 14.12.2006 annettua tuomiota voida asianomaisen pääosaston uudelleenjärjestelyn vuoksi panna täytäntöön. Kantaja katsoo, että koska 23.12.2003 tehty päätös on kumottu, H:a ei voitu siirtää yksikön päällikön virkaan asianomaisen pääosaston uudelleenjärjestelyn yhteydessä.

Kantaja väittää lisäksi, että "Bioteknologian ja sovelletun genomiikan" yksikkö on joko edelleen olemassa siten, että sillä on nimike ja sen tehtävät on määritelty uudelleen, tai sitten sanottu yksikkö on lakkautettu kokonaan. Mikäli yksikkö on sanotulla tavoin edelleen olemassa, viranomaisten olisi pantava 14.12. annettu tuomio täytäntöön, ja siinä tapauksessa, että se on lakkautettu kokonaan, viranomaisten olisi pitänyt aloittaa uudelleenjärjestelyn kohteena olevien yksikköjen päällikköjen virkoja koskeva täyttämismenettely ja antaa siten kantajalle mahdollisuus tehdä hakemuksena. Kantajan mukaan vastaaja rikkoi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 4, 7, 27 ja 29 artiklaa sekä loukkasi urakehityksen periaatetta, kun se ei ryhtynyt sanottuun menettelyyn.

____________

1 - EUVL C 331, 30.12.2006, s. 47.