Language of document :

2007. augusztus 3-án benyújtott kereset - Economidis kontra Bizottság

(F-80/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgium) (képviselő: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen és E. Marchal ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az RTD főigazgatóság átszervezésére vonatkozó határozatnak azt a részét, amely többek között az F.1 "Horizontális szempontok és együttműködés" és F.5 "Egészségügyi biotechnológia" egységek vezetői munkakörének felülvizsgálatára vonatkozik;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

2006 októberében a Bizottság az RTD főigazgatóság átszervezése keretében H-t és X-et jelölte az F.1 és F.5 egységek vezetőjének. A Közszolgálati Törvényszék az F-122/05. sz. Economidis kontra Bizottság ügyben 2006. december 14-én hozott ítéletével1 megsemmisítette a H-nak a "Biotechnológia és alkalmazott genomika" egység - azaz az átszervezés előtt ugyanazon főigazgatóság egyik egységének - vezetőjévé való kinevezéséről szóló, 2004. december 23-i bizottsági határozatot.

A felperes a keresetének alátámasztására először is hivatkozik az EK 233. cikk megsértésére, mivel a Bizottság az említett főigazgatóság átszervezése miatt azt állítja, hogy nem lehetséges a 2006. december 14-i ítélet végrehajtása. A felperes szerint mivel a 2004. december 23-i határozatot megsemmisítették, H-t nem lehetett volna az érintett főigazgatóság átszervezése keretében egységvezetői munkakörbe újra beosztani.

Ezenkívül a felperes előterjeszti, hogy két eset lehetséges: a "Biotechnológia és alkalmazott genomika" egység vagy még mindig létezik, csak más elnevezéssel és újrafogalmazott feladatokkal, vagy azt valóban megszüntették. Az első esetben az igazgatásnak végre kell hajtania a december 14-i ítéletet, a második esetben az igazgatásnak meg kellett volna indítani az átszervezésben meghatározott egységvezetői munkakörök felülvizsgálati eljárását, lehetővé téve ezáltal a felperes számára a jelentkezésének benyújtását. Minthogy az alperes nem folyamodott ehhez az eljáráshoz, megsértette az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának 4., 7., 27. és 29. cikkét és a szakmai előmenetelhez való jog elvét.

____________

1 - HL C 331., 2006.12.30., 47. o.