Language of document :

2007 m. rugpjūčio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Economidis prieš Komisiją

(Byla F-80/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti sprendimą dėl generalinio direktorato RTD reorganizacijos tiek, kiek šis sprendimas susijęs su F.1 "Horizontalūs aspektai ir koordinavimas" bei F.5 "Sveikatos biotechnologijos" skyrių vadovų pareigų užėmimu;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2006 m. spalio mėn. Komisija vykdydama RTD reorganizaciją H. ir X. paskyrė į F.1 ir F.2 skyrių vadovų pareigas. 2006 m. gruodžio 14 d. Sprendimu Economidis prieš Komisiją, F-122/051, Tarnautojų teismas panaikino 2004 m. gruodžio 23 d. Sprendimą, kuriuo H. paskirtas į Biotechnologijos ir taikomosios genomikos skyriaus, vieno iš tame pačiame generaliniame direktorate iki jo reorganizacijos buvusių skyrių, vadovo pareigas.

Grįsdamas savo skundą ieškovas pirmiausia nurodo EB 233 straipsnio pažeidimą tiek, kiek Komisija tvirtina, kad dėl šios generalinio direktorato reorganizacijos nebuvo galima vykdyti 2006 m. gruodžio 14 d. Sprendimo. Ieškovo tvirtinimu, panaikinus 2004 m. gruodžio 23 d. Sprendimą, H. negalėjo būti vėl įdarbintas į skyriaus vadovo pareigas vykdant aptariamo generalinio direktorato reorganizaciją.

Be to, ieškovas tvirtina, kad buvo dvi galimybės: arba palikti skyrių Biotechnologija ir taikomoji genomika, tačiau kitokiu pavadinimu ir su naujai apibrėžtomis užduotimis, arba jį panaikinti. Pirmuoju atveju administracija turėjo vykdyti gruodžio 14 d. Sprendimą; antruoju - administracija turėjo pradėti įdarbinimo į vykdant reorganizaciją numatytas skyrių vadovų pareigas procedūrą ir suteikti ieškovui galimybę pateikti savo kandidatūrą. Netaikiusi tokios procedūros, atsakovė pažeidė Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 4, 7, 27 ir 29 straipsnius bei karjeros principą.

____________

1 - OL C 331 2006 12 30, p. 47.