Language of document :

Acţiune introdusă la 3 august 2007 - Economidis/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-80/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei privind reorganizarea Direcţiei generale RTD în măsura în care această decizie prevede ocuparea posturilor de șef al unităţii F.1 "Aspecte orizontale și coordonare" și al unităţii F.5 "Biotehnologia sănătăţii";

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În octombrie 2006, în cadrul unei reorganizări a DG RTD, Comisia i-a numit pe domnii H. și X. șefi ai unităţilor F.1 și F.5. Prin hotărârea din 14 decembrie 2006, Economidis/Comisia, F-122/051, Tribunalul Funcţiei Publice a anulat decizia Comisiei din 23 decembrie 2004 privind numirea domnului H. în postul de șef al unităţii "Biotehnologie și genomică aplicată", mai exact una dintre unităţile din aceeași DG înainte de reorganizare.

Reclamantul invocă în susţinerea acţiunii în primul rând o încălcare a articolului 233 CE, deoarece Comisia susţine că, din cauza reorganizării respectivei DG, nu poate pune în executare hotărârea din 14 decembrie 2006. În opinia reclamantului, întrucât decizia din 23 decembrie 2004 a fost anulată, domnul H. nu putea fi din nou repartizat într-un post de șef de unitate în cadrul reorganizării respectivei DG.

În plus, reclamantul arată că numai una dintre următoarele ipoteze poate fi adevărată: fie unitatea "Biotehnologie și genomică aplicată" continuă să existe, dar sub altă denumire și cu alte atribuţii, fie a fost complet desfiinţată. În prima ipoteză, administraţia ar trebui să pună în executare hotărârea din 14 decembrie; în a doua ipoteză, administraţia ar fi trebuit să iniţieze procedura de ocupare a posturilor de șef al unităţilor care au făcut obiectul reorganizării și să îi permită astfel reclamantului să își depună candidatura. Prin faptul că nu a urmat această procedură, pârâta ar fi încălcat articolele 4, 7, 27 și 29 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene și principiul dreptului la carieră.

____________

1 - JO C 331, 30.12.2006, p. 47.