Language of document :

Tožba, vložena 3. avgusta 2007 - Economidis proti Komisijii

(Zadeva F-80/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba o reorganizaciji generalnega direktorata za raziskave, ker sta bili s to odločbo zapolnjeni delovni mesti vodij enot F. 1 "Aspects horizontaux et coordination" in F. 5 "Biotechnologie de la santé";

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Oktobra 2006 je Komisija v okviru reorganizacije GD za raziskave imenovala H in X za vodji enot F. 1 in F. 5. S sodbo z dne 14. decembra 2006 v zadevi Economidis proti Komisiji, F-122/051, je Sodišče za uslužbence razglasilo ničnost Odločbe Komisije z dne 23. decembra 2004 o imenovanju H na delovno mesto vodje enote "Biotechnologie et génomique appliquée", torej ene od enot istega GD pred reorganizacijo.

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka najprej navaja kršitev člena 233 ES v delu, kjer Komisija trdi, da zaradi reorganizacije navedenega GD ne bi bilo mogoče izvršiti sodbe z dne 14. decembra 2006. Tožeča stranka meni, da ker je bila Odločba z dne 23. decembra 2004 razglašena za nično, naj bi H-ja ne bilo mogoče prerazporediti na delovno mesto vodje enote v okviru reorganizacije zadevnega GD.

Poleg tega tožeča stranka navaja, da obstajata dve možnosti: ali enota "Biotechnologie et génomique appliquée" še zmeraj obstaja, vendar pod drugim imenom in z na novo določenimi nalogami, ali pa je bila ukinjena. V prvem primeru bi morala uprava izvršiti sodbo z dne 14. decembra, v drugem pa bi uprava morala izvesti postopek za zapolnitev delovnih mest vodij enot, predvidenih z reorganizacijo, in tako tožeči stranki omogočiti, da se prijavi. Ker tožena stranka tega postopka ni izvedla, naj bi kršila člene 4, 7, 27 in 29 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in načelo upravičenosti do kariere.

____________

1 - UL C 331, 30.12.2006, str. 45.