Language of document :

Žaloba podaná dne 6. srpna 2007 - Dittert v. Komise

(Věc F-82/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Daniel Dittert (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise Evropských společenství o povýšení žalobce do platové třídy AD9, a nikoli do platové třídy AD10, pokud jde o hodnotící období pro povýšení 2006, které bylo potvrzeno rozhodnutím téhož orgánu ze dne 23. dubna 2007 o zamítnutí stížnosti žalobce č. R/132/07;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředníka Komise bylo možné vzhledem k tomu, že byl povýšen do bývalé platové třídy A7 s účinkem ke dni 1. dubna 2002, povýšit ke dni 30. dubna 2004 do platové třídy A 6. Dne 1. května 2004 orgán oprávněný ke jmenování nahradil platovou třídu A7 v osobním spise žalobce novou platovou třídou A*8, když jako důvod změny uvedl "reformu služebního postupu ze dne 1. května 2004". V důsledku toho byla platová třída A*8 s účinkem ke dni 1. května 2006 přejmenována na AD8.

Žalobce uplatňuje, že k povýšení jak úředníků povýšených v roce 2004, tak úředníků povýšených v roce 2005 nebo v roce 2006 z bývalé platové třídy A7 došlo po vstupu změn služebního řádu v platnost, přičemž prvně uvedení úředníci byli jmenováni do platové třídy A*10/AD10, zatímco následně uvedení úředníci, mezi něž patří žalobce, byli jmenováni do platové třídy A*9/AD9. Žalobce uplatňuje porušení zásad rovného zacházení a očekávání služebního postupu.

____________