Language of document :

Sag anlagt den 6. august 2007 - Dittert mod Kommissionen

(Sag F-82/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Daniel Dittert (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse om at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 9 og ikke til lønklasse AD 10 i forfremmelsesåret 2006, som stadfæstet ved Kommissionens skrivelse af 23. april 2007, hvorved sagsøgerens klage nr. R/132/07 blev afslået.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er fastansat tjenestemand ved Kommissionen, og som blev forfremmet til den tidligere lønklasse A 7 med virkning fra den 1. april 2002, var den 30. april 2004 forfremmelsesværdig til lønklasse A 6. Den 1. maj 2004 ændrede ansættelsesmyndigheden lønklasse A 7 i sagsøgerens personlige aktmappe til den nye lønklasse A*8, idet den som begrundelse herfor anførte "karrierereform af 1. maj 2004". Lønklasse A*8 blev efterfølgende omdøbt til AD 8 med virkning fra den 1. maj 2006.

Sagsøgeren har gjort gældende, at både de tjenestemænd, der blev forfremmet i 2004 og dem, der blev forfremmet i 2005 og 2006, fra den tidligere lønklasse A 7, blev det, efter at ændringerne i vedtægten trådte i kraft, nogle blev forfremmet til lønklasse A*10/AD 10, mens andre, herunder sagsøgeren, blev forfremmet til lønklasse A*9/AD 9. Sagsøgeren har gjort gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet og af retten til en karriere.

____________