Language of document :

Kanne 6.8.2007 - Dittert v. komissio

(Asia F-82/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Euroopan yhteisöjen komission se päätös on kumottava, jolla kantaja ylennettiin palkkaluokkaan AD 9 palkkaluokan AD 10 sijaan vuoden 2006 ylennyskierroksen yhteydessä, sellaisena kuin tämä sama toimielin vahvisti tämän päätöksen 23.4.2007 tekemällään päätöksellä, jolla hylättiin kantajan valitus nro R/132/07

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on komission vakituinen virkamies ja joka ylennettiin palkkaluokkaan A 7 1.4.2002 alkaen, oli 30.4.2004 ylennyskelpoinen palkkaluokkaan A 6. Nimittävä viranomainen korvasi 1.5.2004 palkkaluokan A 7 kantajan henkilökansiossa uudella palkkaluokalla A*8 ja ilmoitti muutoksen syyksi "henkilöstösääntöihin 1.5.2004 tehdyt muutokset". Tämän jälkeen palkkaluokka A*8 nimettiin uudelleen palkkaluokaksi AD 8 1.5.2006 alkaen.

Kantaja väittää, että virkamiehet, jotka ylennettiin vanhasta palkkaluokasta A 7 sekä vuonna 2004 että vuosina 2005 tai 2006, ylennettiin kaikki henkilöstösääntöihin tehtyjen muutosten voimaantulon jälkeen, ja että osa heistä nimitettiin palkkaluokkaan A*10/AD 10, kun taas osa, kantaja mukaan lukien, ylennettiin palkkaluokkaan A*9/AD 9. Kantaja väittää, että yhdenvertaisen kohtelun ja urakehityksen periaatteita on loukattu.

____________