Language of document :

2007. augusztus 6-án benyújtott kereset - Dittert kontra Bizottság

(F-82/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniel Dittert (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: B. Cortese és C. Cortese ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottsága határozatát, amellyel a felperest az AD 9 és nem az AD 10 besorolási fokozatba léptette elő a 2006-os előléptetési időszakban, ahogyan azt megerősítette ugyanezen intézménynek a 2007. április 23-i, a felperesnek az R/132/07. sz. panaszát elutasító határozata;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Bizottság beiktatott tisztviselője, akit mivel 2002. április 1-jei hatállyal előléptettek a korábbi A 7 besorolási fokozatba, 2004. április 30-án előléptethető volt az A 6 besorolási fokozatba. 2004. május 1-jén a kinevezésre jogosult hatóság a felperes személyzeti aktájában az A 7 besorolási fokozatot az új A*8 besorolási fokozattal váltotta fel, indokolásként "az előmenetel 2004. május 1-jei reformját" jelölte meg. Ezt követően 2006. május 1-jétől az A*8 besorolási fokozatot AD 8-nak nevezték át.

A felperes előterjeszti, hogy mind a 2004-ben, mind a 2005-ben vagy 2006-ban előléptetett tisztviselőket a személyzeti szabályzat módosításainak hatályba lépését követően léptették elő, egyik részüket az A*10/AD10, míg a másik részüket - köztük a felperest - az A*9/AD 9 besorolási fokozatba. A felperes az egyenlő bánásmód elvének és a szakmai előmenetelhez való jog elvének megsértésére hivatkozik.

____________