Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 6. augustā - Dittert/Komisija

(lieta F-82/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Daniel Dittert, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - B. Cortese un C. Cortese, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2006. gada paaugstināšanas amatā ietvaros pieņemto lēmumu paaugstināt prasītāju AD 9, nevis AD 10 pakāpē, ko apstiprina šās pašas iestādes 2007. gada 23. aprīļa lēmums, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība Nr. R/132/07;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Komisijas ierēdnis, kurš, sākot ar 2002. gada 1. aprīli, tika paaugstināts amatā agrākajā A 7 pakāpē, 2004. gada 30. aprīlī tika paaugstināts A 6 pakāpē. 2004. gada 1. maijā iecēlējinstitūcija prasītāja personīgajā lietā aizstāja A 7 pakāpi ar jauno A*8 pakāpi, kā grozījumu iemeslu norādot "2004. gada 1. maija karjeras reformu". Pēc tam, sākot ar 2006. gada 1. maiju, A*8 pakāpe tika pārdēvēta par AD 8 pakāpi.

Prasītājs apgalvo, ka gan 2004. gadā amatā paaugstinātie ierēdņi, gan tie, kuri tika paaugstināti amatā 2005. vai 2006. gadā, sākot ar agrāko A 7 pakāpi, tika paaugstināti amatā pēc Civildienesta noteikumu grozījumu stāšanās spēkā, un vieni tika iecelti A*10/AD 10 pakāpē, bet citi, tostarp arī prasītājs, - A*9/AD 9 pakāpē. Prasītājs apgalvo, ka ir pārkāpts vienlīdzīgas atlīdzības un karjeras veicināšanas princips.

____________