Language of document :

Beroep ingesteld op 6 augustus 2007 - Dittert / Commissie

(Zaak F-82/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Daniel Dittert (Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg) (vertegenwoordigers: B. Cortese en C. Cortese, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om verzoeker in het kader van bevorderingsronde 2006 te bevorderen naar rang AD 9 in plaats van naar rang AD 10, zoals bevestigd bij het besluit van de Commissie van 23 april 2007 houdende afwijzing van verzoekers klacht nr. R/132/07;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, die ambtenaar in vaste dienst van de Commissie is, was met ingang van 1 april 2002 bevorderd naar de voormalige rang A 7 en kon op 30 april 2004 worden bevorderd naar rang A 6. Op 1 mei 2004 heeft het TABG in verzoekers persoonsdossier rang A 7 vervangen door de nieuwe rang A*8; als reden voor deze wijziging werd de "loopbaanhervorming van 1 mei 2004" opgegeven. Vanaf 1 mei 2006 werd rang A*8 aangeduid als AD 8.

Verzoeker betoogt dat de bevordering van de ambtenaren van de voormalige rang A 7 zowel in 2004 als in 2005 of 2006 na de inwerkingtreding van de statuutswijziging heeft plaatsgevonden. Een aantal van hen zijn daarbij evenwel naar rang A*10/AD 10 bevorderd, terwijl anderen, waaronder verzoeker, in rang A*9/AD 9 zijn ingedeeld. Verzoeker stelt schending van de beginselen van gelijke behandeling en van het recht op ontwikkeling van loopbaan.

____________