Language of document :

Tožba, vložena 6. avgusta 2007 - Dittert proti Komisiji

(Zadeva F-82/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Daniel Dittert (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije Evropskih skupnosti o napredovanju tožeče stranke v napredovalnem obdobju 2006 v naziv AD 9 in ne v naziv AD 10, ki je bila potrjena z odločbo te iste institucije z dne 23. aprila 2007, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke št. R/132/07, naj se razglasi za nično;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uslužbenec Komisije, ki je bila povišana v prejšnji naziv A 7 z učinkom od 1. aprila 2002, bi 30. aprila 2004 lahko napredovala v naziv A 6. 1. maja 2004 je OPI (organ, pristojen za imenovanje) naziv A 7 iz osebnega spisa tožeče stranke nadomestil z novim nazivom A*8 ter kot razlog za zamenjavo navedel "poklicno reformo z dne 1. maja 2004". Nato je bil naziv A*8 preimenovan v AD 8 z učinkom od 1. maja 2006.

Tožeča stranka trdi, da so uradniki iz prejšnjega razreda A 7, ki so napredovali v letu 2004, in tisti, ki so napredovali v letih 2005 in 2006, napredovali po začetku veljavnosti Kadrovskih predpisov, s tem da so nekateri napredovali v naziv A*10/AD 10, drugi, med njimi tudi tožeča stranka, pa v naziv A*9/AD 9. Tožeča stranka zatrjuje kršitev načel enakega obravnavanja in upravičenosti do kariere.

____________