Language of document :

2007. augusztus 14-én benyújtott kereset - Brigitte Zangerl-Posselt kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-83/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Brigitte Zangerl-Posselt (Saarbrücken, Németország) (képviselő: S. Plaumann, Rechtsanwalt)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék helyezze hatályon kívül az EPSO/AST/27/06. sz. (asszisztensek (AST1) német nyelv) versenyvizsga vizsgabizottságának a felperessel az EPSO 2007. június 18-i levelében közölt határozatát, amely szerint nem vehet részt e versenyvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgáin;

kötelezze az alperest a költségek viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek

Az EPSO/AST/27/06. sz. (titkársági asszisztensek (AST1) német nyelv) versenyvizsga vizsgabizottsága nem engedélyezte, hogy a felperes részt vegyen a gyakorlati és szóbeli vizsgákon, mivel a felperes nem tudta bemutatni a szükséges tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt (érettségi bizonyítvány).

A felperes különösen arra hivatkozik, hogy bizonyítványa (Realschulabschluss, reáliskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítvány) megfelel a vizsgakiírás A.II.1. pontja ii. alpontjának. A képzési bizonyítványokat Németországban és európai szinten is az UNESCO által 1997-ben kidolgozott International Standard Classification of Education (ISCED, az oktatás szabványos nemzetközi osztályozási rendszere) alapján sorolják be, és e terminológiát vették át a versenyvizsga-kiírásban is. Ez alapján a reáliskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítvány a középfokú tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványok közé tartozik (ISCED 2. szint), és lehetővé teszi a középfokú tanulmányokat meghaladó oktatásban való részvételt (ISCED 4. szint).

A felperes ezen kívül kifogásolja, hogy az alperes nem kellő mértékben és hibásan indokolta meg határozatát.

____________