Language of document :

Beroep ingesteld op 14 augustus 2007 - Zangerl-Posselt / Commissie

(Zaak F-83/07)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Brigitte Zangerl-Posselt (Saarbrücken, Duitsland) (vertegenwoordiger: S. Paulmann, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het bij brief van EPSO van 18 juni 2007 meegedeelde en bij brief van 25 juli 2007 bevestigde besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/27/06 (Duitstalige assistenten (AST 1)), om haar niet tot het praktijk- en mondelinge examen van dat vergelijkend onderzoek toe te laten;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

De jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/27/06 (Duitstalige assistenten (AST 1) voor secretariaatswerkzaamheden) heeft verzoekster niet toegelaten tot het praktijk- en mondelinge examen, aangezien zij niet kon aantonen in het bezit te zijn van het vereiste diploma (Abitur).

Verzoekster stelt met name dat haar diploma (Realschulabschluss) voldoet aan de voorwaarden van punt A.II.1, punt ii, van de aankondiging van vergelijkend onderzoek. De indeling van diploma's geschiedt zowel in Duitsland alsook op Europees niveau aan de hand van de door de UNESCO opgestelde International Standard Classification of Education uit 1997 (ISCED) en deze terminologie is ook overgenomen in de aankondiging van vergelijkend onderzoek. Volgens die indeling behoort de Realschulabschluss tot de opleidingen van hoger middelbaar onderwijs (ISCED niveau 2) en geeft deze toegang tot hoger onderwijs (ISCED niveau 4).

Bovendien stelt verzoekster dat verweersters besluit onvoldoende en gebrekkig is gemotiveerd.

____________