Language of document :

2007 m. birželio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-84/06)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti sprendimą, kuriuo buvo atmestas 2005 m. birželio 20 d. reikalavimas, ieškovo 2005 m. birželio 21 d. pateiktas Europos Bendrijų bendrosios sveikatos draudimo sistemos biurui;

panaikinti, kiek tai būtina, 2005 m. liepos 18 d. sąskaitą;

panaikinti, kiek tai būtina, numanomą Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo buvo atmestas 2005 m. gruodžio 23 d. ieškovės reikalavimas;

nurodyti atsakovei kompensuoti ieškovui 100 % jo patirtų medicinos išlaidų, kurių atlyginimo 2005 m. birželio 20 d. jis prašė pagal bendrąja sveikatos draudimo sistemą, arba atlyginti žalą, susidariusią dėl atsakovės neteisėto elgesio ieškovo atžvilgiu, t. y. skirtumą tarp ieškovui atlyginant medicinos išlaidas jau sumokėtos sumos ir bendros medicinos išlaidų sumos, konkrečiai 89,56 EUR ar kitą sumą, kuri Pirmosios instancijos teismo nuomone būtų teisinga ir pagrįsta vieno ar abiejų reikalavimų atžvilgiu;

nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui 10 % metinės normos delspinigius, mokamus kas metai nuo 2005 m. birželio 21 d. iki realaus sumokėjimo, arba priteisti Pirmosios instancijos teismo nuomone teisingo ir pagrįsto dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo šio teismo nurodytos datos, nuo 89,56 EUR sumos ar kitos sumos, kuri Pirmosios instancijos teismo nuomone būtų teisinga, siekiant atlyginti 100 % medicininių išlaidų;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo reikalavimus ieškovas remiasi šiais trimis ieškinio pagrindais:

1) visiškas nemotyvavimas ir tyrimo visiškas neatlikimas, dėl ko neįmanoma suprasti, kodėl Bendrija atlygino ieškovui atlygino ne 100 %, o tik dalį medicininių išlaidų. Be to, yra aišku, kad administracija tinkamai neatliko 2005 m. birželio 20 d. ieškovo reikalavimo tyrimo, prireikus atsižvelgiant į visą jo pateiktą informaciją;

2) teisės aktų pažeidimas, nes ieškovo sveikatos būklė buvo tokia, kad pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnį jis turėjo teisę į 100 % medicininių išlaidų atlyginimą;

3) atsižvelgimo į pareigūno interesus ir gero administravimo principų pažeidimas, nes iš visos bylos matyti, kad atsakovė neatsižvelgė į atsakovo interesus ir atliko veiksmus bei sukėlė su tu tuo susijusias aplinkybes, kurie dėl jų rimto neteisėtumo ir dėl ilgo laikotarpio, per kurį jie įvyko, pažeidė minėtus principus, kurių antrasis yra įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 punkte.

____________