Language of document :

Tožba, vložena 5. junija 2007 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-84/06)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

zavrnitev odločbe s katero je bil zavrnjen zahtevek z dne 20. junija 2005, ki ga je tožeča stranka 21. junija naslovila na oddelek Skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja Evropske skupnosti za izplačila;

razglasitev ničnosti, če je to potrebno, spiska o povračilu z dne 18. julija 2005;

razglasitev ničnosti, če je to potrebno, odločbe organa za imenovanje, s katero je bil zavrnjen ugovor tožeče stranke z dne 23. decembra 2005;

naložitev toženi stranki, naj tožeči stranki iz naslova povračila dodatka do 100 % stroškov zdravljenja, ki so ji nastali in vračilo katerih je zahtevala iz Skupnega sistema dne 20. junija 2005, ali iz naslova povračila škode nastale zaradi nezakonitih ravnanj tožene stranke v odnosu do tožeče stranke, povrne razliko med zneskom, ki je bil tožeči stranki že povrnjen iz naslova vračila stroškov zdravljenja in 100 % stroškov zdravljenja, kar znaša 89,56 eura, oziroma nižji ali višji znesek, ki ga bo v tem primeru kot ustreznega določilo Sodišče za uslužbence iz enega izmed dveh ali iz obeh naslovov;

naložitev toženi stranki, naj tožeči stranki izplača zamudne obresti v višini 10 % letno z letno kapitalizacijo zneska od 11. junija 2005 do dejanskega plačila, ali v višini, s kapitalizacijo in datumom začetka, ki jih bo v tem primeru kot ustrezne določilo Sodišče za uslužbence, na znesek 89,56 eura oziroma nižji ali višji znesek, ki ga bo v tem primeru iz naslova povračila dodatka do 100 % stroškov zdravljenja kot ustreznega določilo Sodišče za uslužbence;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbi se tožeča stranka sklicuje na naslednje tri razloge:

1) Absolutno pomanjkanje obrazložitve, tudi zaradi popolne neizvedbe poizvedb, ker naj ne bi bilo razumljivo zakaj Skupnost tožeči stranki ni priznala povračila stroškov zdravljenja v višini 100 % temveč le delno. Poleg tega naj bi bilo očitno, da naj uprava, za to, da bi upoštevala vse dokaze, ki jih je podala tožeča stranka, ne bi preučila vsebine zahtevka tožeče stranke z dne 20. junija 2005;

2) kršitev zakonodaje, ker naj bi bilo patološko stanje tožeče stranke tako, da ji v skladu z določbo člena 72 Kadrovskih predpisov, daje pravico do 100 % povračila stroškov zdravljenja;

3) kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja in dobrega upravljanja, glede na to, da naj bi iz celotne zadeve izhajalo, da naj tožena stranka ne bi primerno upoštevala interesov tožeče stranke in naj bi sprejela več aktov in opravila več dejanj povezanih s temi akti, ki naj bi zaradi njihove očitne nezakonitosti in upoštevanja vrednega časovnega obdobja tekom katerega so bili uresničeni predstavljali kršitev navedenih obveznosti, izmed katerih je slednja določena v členu 41 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije.

____________