Language of document :

Иск, предявен на 17 август 2007 г. - Islamaj / Комисия

(Дело F-84/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Agim Islamaj (Grimbergen, Белгия) [представители: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen и E. Marchal, адвокати]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да обяви за незаконосъобразен член 2 от решението на Комисията относно процедурата по повишението на длъжностните лица, които получават възнагражденията си от бюджетните средства за "Изследвания" от общия бюджет (в редакцията му както от 16 юни 2004 г., така и от 20 юли 2005 г.);

да отмени решението на Комисията, с което се премахват 38,5 точки от натрупания от ищеца актив в качеството на временно нает служител;

да отмени решението на Комисията, с което се отказва на ищеца повишаване в степен AST 5 в рамките на процедурата по повишаване за 2006 г., както и, доколкото е необходимо, решението за отхвърляне на неговата жалба пред Комитета по повишаване с цел възстановяване на неговия актив;

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, който постъпил на работа в Комисията на 1 май 2000 г. в качеството на временно нает служител в Съвместния изследователски център в Испра (Италия), бил назначен като длъжностно лице в споменатия център от 16 април 2004 г. На 16 април 2005 г. той бил преместен в ГД "Външна търговия". С писмо от 16 юни 2006 г. му било съобщено, че в приложение на първото оспорвано решение са му отнети точките, които е придобил в качеството на временно нает служител, доколкото той бил преместен на длъжност, която спада към бюджетните средства за "Функциониране" от общия бюджет преди да е изтекъл двегодишен срок от назначаването му като длъжностно лице в срок за изпитване на пост, спадащ към бюджетните средства за "Изследвания" от посочения бюджет.

В подкрепа на своя иск ищецът се позовава на правни основания, които са много сходни с посочените такива по дело F-33/071.

____________

1 - ОВ C 129, 9.6.2007 г., стр. 26.