Language of document :

Žaloba podaná dne 17. srpna 2007 - Islamaj v. Komise

(Věc F-84/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

určit, že článek 2 rozhodnutí Komise o řízení o povýšení úředníků odměňovaných z položky "Výzkum" souhrnného rozpočtu je protiprávní (jak ve své verzi ze dne 16. června, tak ve verzi ze dne 20. července 2005);

zrušit rozhodnutí Komise o odebrání 38,5 bodu ze souboru bodů potřebných pro povýšení, které nashromáždil jakožto dočasný zaměstnanec;

zrušit rozhodnutí Komise o nepovýšení žalobce do platové třídy AST5 v období pro povyšování 2006 a, bude-li to nutné, zrušit rozhodnutí o zamítnutí jeho odvolání k výboru pro povyšování za účelem obnovení jeho souboru bodů potřebných pro povýšení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, který nastoupil do služby u Komise dne 1. května 2000 jako dočasný zaměstnanec zaměstnaný ve Společném výzkumném středisku v Ispře (Itálie), byl jmenován úředníkem tohoto střediska ode dne 16. dubna 2004. Dne 16. dubna 2005 byl převeden do GŘ "Obchod". Dopisem ze dne 16. června 2006 byl informován o tom, že body, které získal jakožto dočasný zaměstnanec, mu byly odňaty na základě prvního napadeného rozhodnutí, neboť se před uplynutím dvouleté lhůty počítané od jeho přijetí za úředníka ve zkušební době na pracovní místo patřící do části "Výzkum" přemístil na pracovní místo, které spadá do části "Provoz" souhrnného rozpočtu

Na podporu své žaloby se žalobce dovolává důvodů, které se velmi podobají důvodům uplatňovaným v rámci věci F-33/071.

____________

1 - Úř. věst. C 129, 9.6. 2007, s. 26.