Language of document :

Acţiune introdusă la 17 august 2007 - Islamaj/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-84/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

declararea nelegalităţii articolului 2 din decizia Comisiei privind procedura de promovare a funcţionarilor remuneraţi din creditele alocate pentru "Cercetare" în bugetul general (atât în versiunea din 16 iunie 2004 cât și în cea din 20 iulie 2005);

anularea deciziei Comisiei de suprimare a celor 38,5 puncte de promovare acumulate de reclamant în calitate de agent temporar;

anularea deciziei Comisiei de a nu-l promova pe reclamant în gradul AST 5 în cadrul exerciţiului de promovare 2006, precum și, în măsura în care se va dovedi necesar, a celei de respingere a contestaţiei formulate în faţa Comitetului de promovare în scopul reconstituirii punctelor de promovare acumulate;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul, care și-a început activitatea la Comisie la 1 mai 2000 în calitate de agent temporar repartizat la Centrul Comun de Cercetare din Ispra (Italia), a fost numit funcţionar în cadrul respectivului centru începând cu 16 aprilie 2004. La 16 aprilie 2005, a fost transferat la DG "Trade". Prin scrisoarea din 16 iunie 2006, reclamantul a fost informat că punctele pe care le-a dobândit în calitate de agent temporar au fost suprimate, în aplicarea primei decizii atacate, în măsura în care reclamantul a efectuat o mobilitate pe un post cuprins în capitolul "Funcţionare" al bugetului general mai înainte de expirarea unui termen de doi ani de la recrutarea sa în calitate de funcţionar stagiar pe un post cuprins în capitolul "Cercetare" al respectivului buget.

În susţinerea acţiunii sale, reclamantul invocă motive foarte asemănătoare celor invocate în cadrul cauzei F-33/071.

____________

1 - JO C 129 din 9.6.2007, p. 26.