Language of document :

Tožba, vložena 17. avgusta 2007 - Islamaj proti Komisiji

(Zadeva F-84/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Člen 2 Odločbe Komisije o postopku napredovanja uradnikov, ki so plačani iz postavke "Raziskave" splošnega proračuna (v različicah z dne 16. junija 2004 in z dne 20. julija 2005), naj se razglasi za nezakonitega;

odločba Komisije o izbrisu 38,5 točke popotnice tožeče stranke, ki jo je zbrala kot začasni uslužbenec, naj se razglasi za nično;

odločba Komisije o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AST 5 v napredovalnem obdobju 2006 naj se razglasi za nično in naj se v potrebnem obsegu za nično razglasi odločba, s katero je bila zavrnjena njena pritožba na Odbor za napredovanja za obnovitev njenih točk popotnice;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, ki je 1. maja 2000 nastopila službo na Komisiji kot začasni uslužbenec, razporejen v Skupno raziskovalno središče v Ispri (Italija), je bila 16. aprila v okviru navedenega središča imenovana za uradnika. v DG "Trade" je bila razporejena 16. aprila 2005. Z dopisom z dne 16. junija 2006 je bila obveščena, da so bile na podlagi prve izpodbijane odločbe točke, ki jih je zbrala kot začasni uslužbenec, izbrisane, ker je bila na lastno zahtevo premeščena na delovno mesto, ki spada pod oddelek splošnega proračuna "Delovanje", in sicer pred potekom dveh let od zaposlitve kot uradnik pripravnik na delovnem mestu, ki spada pod postavko "Raziskave" navedenega proračuna.

Tožbeni razlogi, na katere se v utemeljitev svoje tožbe sklicuje tožeča stranka, so zelo podobni tistim v zadevi F-33/071.

____________

1 - UL C 129, 9.6.2007, str. 26.