Language of document :

Иск, предявен на 16 април 2007 г. - Klug / Европейска агенция за лекарствени средства

(Дело F-35/07)

Език на производството: немски

Страни

Ищца: Bettina Klug (Лондон, Обединено кралство) [представител: адвокат W. G. Grupp]

Ответник: Европейска агенция за лекарствени средства

Искания на ищеца

да се осъди ответникът да продължи трудовия договор на ищцата от 2002 г.,

да се осъди ответникът да заплати на ищцата неимуществени вреди в размер на 200 000 EUR,

да се осъди ответникът да отмени оценката на ищцата за периода от 31 декември 2004 г. до 31 декември 2006 г. и да я състави отново, като вземе предвид съображенията на Съда.

Правни основания и основни доводи

Искът се основава на член 12 а Дял ІІ от Правилника за длъжностните лица (психически тормоз). Тя [ищцата] се позовава на неправилно упражнено право на преценка при атестирането ѝ, нарушение на процедурните правила на Агенцията за изготвяне на оценката и на последвалото от това обстоятелство, че трудовият ѝ договор неправомерно не бил продължен.

В подкрепа на иска си ищцата посочва, че поради психически тормоз и липсата на обективност при атестирането на нейната работа, дадената ѝ оценка била много лоша и поради това не бил продължен нейният трудов договор, сключен за срок от 5 години.

____________