Language of document :

Žaloba podaná dne 16. dubna 2007 - Klug v. Evropská agentura pro léčivé přípravky

(Věc F-35/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Bettina Klug (Londýn, Spojené království) (zástupce: W. G. Grupp, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky

Návrhová žádání žalobkyně

uložit žalované prodloužit pracovní smlouvu žalobkyně ze dne 7. února 2002,

uložit žalované zaplatit žalobkyni bolestné ve výši 200.000 eur,

uložit žalované zrušit posudek žalobkyně za období od 31. prosince 2004 do 31. prosince 2006 a znovu jej vypracovat s přihlédnutím k právnímu názoru Soudu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žaloba je založena na čl. 12 a odst. 2 služebního řádu úředníků (psychické obtěžování). Dovolává se nesprávného posouzení v souvislosti s posudkem žalobkyně, porušení předpisů agentury upravujících postup pro vypracování posudku a v důsledku toho protiprávního neprodloužení její pracovní smlouvy.

Žalobkyně odůvodňuje svoji žalobu tím, že kvůli psychickému obtěžování a nedostatku objektivity při posouzení její práce dopadlo její hodnocení velmi špatně a její smlouva uzavřená na pět let nebyla proto prodloužena.

____________