Language of document :

Kanne 16.4.2007 - Klug v. Euroopan lääkevirasto

(Asia F-35/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Bettina Klug (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: asianajaja G. Grupp)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto

Vaatimukset

vastaaja on velvoitettava jatkamaan kantajan työsopimuksen voimassaoloa 7.2.2002 lähtien

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle vahingonkorvauksena 200 000 euroa

vastaaja on velvoitettava kumoamaan kantajaa koskeva arviointi ajalta 31.12.2004-31.12.2006 ja suorittamaan uusi arviointi siten, että se ottaa huomioon tuomioistuimen asiassa antaman ratkaisun.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanne perustuu henkilöstösääntöjen II osaston 12 a artiklaan (työpaikkakiusaaminen). Kanteen mukaan kantajan arvioinnissa on käytetty harkintavaltaa vieheellisesti, viraston menettelysäännöksiä, jotka koskevat arvioinnin laatimista, on rikottu ja täten kantajan työsopimuksen voimassaoloa on oikeudettomasti jätetty jatkamatta.

Kantaja perustelee kannettaan sillä, että työpaikkakiusaamisen ja hänen työstään laaditun arvioinnin objektivisuuden puuttumisen johdosta häntä koskeva arviointi oli erittäin huono ja tästä syystä hänen 5-vuotisen sopimuksensa voimassaoloa ei jatkettu.

____________